News
Nov
20
Posted by [ISS] Justin Doyle on 20 November 2012 03:51 PM

Following an internal audit in respect of Data Protection, and in line with recommendations regarding the confidentiality of information contained in emails and the University’s liability in respect of same, all staff are now being asked to include a disclaimer in all outgoing emails.

New DCUapps Staff Email System

Please note that the university email disclaimer will be automatically added to outgoing emails for those who are using the new email system. It is not necessary to manually add the disclaimer to your signature.

Standard DCU Email System

If you are still using the legacy DCU email system please follow the instructions below to add your signature to your email client.

Thunderbird & Outlook Instructions

Instructions for adding a disclaimer to thunderbird and outlook clients can be found here:

https://iss.servicedesk.dcu.ie/index.php?/Knowledgebase/Article/View/274/40/how-to-add-a-signature-or-disclaimer-to-email-messages

 

Disclaimers

Please see both the English and Irish language versions below.

 

Email Disclaimer

"This e-mail and any files transmitted with it are confidential and are intended solely for use by the addressee. Any unauthorised dissemination, distribution or copying of this message and any attachments is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and delete the message. Any views or opinions presented in this e-mail may solely be the views of the author and cannot be relied upon as being those of Dublin City University. E-mail communications such as this cannot be guaranteed to be virus-free, timely, secure or error-free and Dublin City University does not accept liability for any such matters or their consequences. Please consider the environment before printing this e-mail."


Séanadh Ríomhphoist

"Tá an ríomhphost seo agus aon chomhad a sheoltar leis faoi rún agus is lena úsáid ag an seolaí agus sin amháin é. Tá cosc iomlán ar scaipeadh, dháileadh nó chóipeáil neamhúdaraithe ar an teachtaireacht seo agus ar aon cheangaltán atá ag dul leis. Má tá an ríomhphost seo faighte agat trí dhearmad cuir sin in iúl le do thoil don seoltóir agus scrios an teachtaireacht. D’fhéadfadh sé gurb iad tuairimí an údair agus sin amháin atá in aon tuairimí no dearcthaí atá curtha i láthair sa ríomhphost seo agus níor chóir glacadh leo mar thuairimí nó dhearcthaí Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Ní ghlactar leis go bhfuil cumarsáid ríomhphoist den sórt seo saor ó víreas, in am, slán, nó saor ó earráid agus ní ghlacann Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le dliteanas in aon chás den sórt sin ná as aon iarmhairt a d’eascródh astu. Cuimhnigh ar an timpeallacht le do thoil sula gcuireann tú an ríomhphost seo i gcló."